kalendář akcí

Abychom dohlédli důsledky našeho jednání, musíme užívání technologií a pohybu v digitálním světě rozumět.

Cílem akcí

je seznámit účastníky s konkrétními způsoby, jak se v online prostředí bezpečně a zodpovědně pohybovat. Ukázat a uvědomit si, jak nás chybějící ICT gramotnost ovlivňuje a jak se přenáší naše rozhodnutí do běžného života.

Akce mohou obsahovat praktické ukázky, prožití situací na vlastní kůži a návody na okamžitou implementaci kybernobrany.

lock GPG Klíč

Otisk klíče: 080D 2375 C95C 5CCF D7B7 2971 D1A9 17C8 4FD2 AE1C