online bezpečnost na vlastní kůži

Rozhodnutí děláme na základě našich hodnot, pohyb v online prostředí nás ovlivňuje a přenáší se do běžného života. Abychom dohlédli důsledky našeho jednání, musíme užívání technologií a pohybu v digitálním světě rozumět.

Online bezpečnost na vlastní kůži je série zážitkových akcí, na kterých zjistíte jak si zabezpečit vlastní zařízení, ochránit svá data i soukromí a osvojíte si různé praktiky pro bezpečnější používání Vašich zařízení a jak se bezpečněji a s minimem digitálních stop pohybovat v kyberprostoru. Několikrát se stanete obětí různých kyberútoků a nekalích obchodních praktik, pochopíte jejich princip, naučíte se je rozpoznávat a účině se proti nim bránit.

Prožijete na vlastní kůži propojení online jednání do offline světa.

Na zážitkové akce si prosím přineste Vaše zařízení (telefony, počítače, notebooky) budete je potřebovat.

Termíny jednotlivých zážitkových akcí naleznete v kalendáři.