lexikon

BIOS

Základní vstupní-výstupní systém u staršíh počítačů, který zajišťuje komunikaci mezi firmwarem připojeného hardwaru a spuštění operačního systému.

BOOT / BOOTOVÁNÍ

je proces zavádění operačního systému so paměti

CSIRT

bezpečnostní tým, který má za úkol řešit kybernetické bezpečnostní incidenty v sítích provozovaných v příslušné zemi

CSIRT.CZ

je Národní CSIRT České republiky. Národní CSIRT ČR je vykonávaný dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Národním bezpečnostním úřadem.. https://www.csirt.cz

ICT

zkratka zahrnující veškeré informační a komunikační technologie

NCKB

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) je výkonnou sekcí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). https://www.govcert.cz/

NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. https://www.nukib.cz

RCS

Rich Communication Services (Bohaté komunikační služby) je komunikační protokol nahrazující SMS a MMS. Služba postavená na RCS umí kombinovat klasické zprávy a internetové chaty, funguje po internetu a je vázaná na telefonní číslo s možností využití kontaktů v telefonu

UEFI

specifikace, která jako náhrada za zastaralý BIOS softwarově definuje Jednotné rozšiřitelné firmwarové rozhraní mezi firmawarem připojeného hardwaru a operačním systémem.

ÚOOÚ

úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/

 

Vyhapnout

zkrácenina populární fráze "vytáhnout si hlavu z prdele"