znalosti

rizika a hrozby

rizika a hrozby

co vás může na internetu potkat
sociální sítě

sociální sítě

komunikovat je přirozenost
legislativa

legislativa

zákony, pravidla a nařízení
media

media

dokumenty, filmy a sreiály
lexikon

lexikon

myslet neznamená vědět

Nenechte si nic líbit!

Není problém, pokud něco nevíte. Problém je, když nevíte, že by jste měli něco vědět.

Rozhodování jiných lidí vás může ovlivnit.

Falešný pocit kompetence je těžké rozeznat a ještě těžší je si ho přiznat. Každý jedná podle svého vědomí a svědomí. Ať už udělá cokoli, je to jeho rozhodnutí. Nelze ospravedlnit své činy chováním druhých.

Kolektivní odpovědnost na internetu neexistuje!

lock GPG Klíč

Otisk klíče: 080D 2375 C95C 5CCF D7B7 2971 D1A9 17C8 4FD2 AE1C