znalosti

Nenechte si nic líbit!

Není problém, pokud něco nevíte. Problém je, když nevíte, že byste měli něco vědět.

Rozhodování jiných lidí ovlivňuje Váš život.

Falešný pocit kompetence je těžké rozeznat a ještě těžší je si ho přiznat. Každý jedná podle svého vědomí a svědomí. Ať už udělá cokoli, je to jeho rozhodnutí. Nelze ospravedlnit své činy chováním druhých.

Kolektivní odpovědnost na internetu neexistuje!

media

media

dokumenty, filmy a sreiály
lexikon

lexikon

myslet si neznamená vědět