kurz pro učitele informatiky

V online světě nás hodnoty vedou při rozhodnutích v každodenním životě. Kurz seznámí učitele s nástroji, jak zvládat úskalí vyplývající z užívání technologií a pohybu ve virtuálním prostředí.

Ve spolupráci s organizací HVCM jsme připravili kurz pro učitele v oblasti informatiky. Tento kurz dá nahlédnout do fungování online prostředí a seznámí účastníky s konkrétními způsoby, jak se v tomto prostředí bezpečně a zodpovědně pohybovat.

Hlavním cílem kurzu je pomoci učitelům zorientovat se v oblasti online bezpečnosti. Kurz má 16-ti hodinovou dotaci, včetně přestávek a je rozdělen na 2 presenční nebo 4 online setkání. Po absolvování kurzu budou mít účastníci možnost sdílet na Bezpečně.online své zkušenosti s ostatními a tvořit náplň pro své předměty.

Kurz pro vás rádi připravíme na míru.

Akreditováno MŠMT.

Témata na kurzu

  • co je Internet a být online
  • ICT a digitální stopy
  • anonymita a soukromí
  • informace a komunikace
  • digitální služby, obchodování na internetu a legislativa
  • propojení online a offline
  • škodlivé jednání a kyberkriminalita
  • kybernetická bezpečnost
  • adaptace do výuky

Termíny jednotlivých kurzů pro učitele informatiky naleznete v kalendáři.