Obchodní podmínky účasti na akcích

Společnost

RIMADO s.r.o., IČ: 24795801, se sídlem Bílenecké náměstí 6/4, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry, Česká republika, zapsaná v OR spisová značka 175384 C, Městský soud v Praze, vystupující pod značkou Bezpečně.online na adrese https://bezpecne.online (dále jen "internetová stránka"), která je pořádatelem vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií, kybernetické bezpečnosti a online prostředí (dále jen "akce").

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zájemcem o účasti na akci (dále jen "účastník") a společností RIMADO s.r.o. (dále jen "pořadatel") a jsou závazné pro zúčastněné strany.

Tyto obchodní podmínky se týkají pouze akcí pořadatele. Ostatní akce v kalendáři na internetové stránce se řídí podmínkami konkrétního pořadatele akce.

1. Registrace, rezervace, objednávky

Registrace je možná pouze přes internetovou stránku nebo písemnou elektronickou formou na e-mail info[zavináč]bezpecne.online po zaslání všech požadovaných údajů.

Požadované údaje pro registraci fyzické osoby písemnou elektronickou formou:

 • E-mail
 • Jméno
 • Příjmení
 • Stát
 • Ulice a č.p.
 • Město
 • PSČ
 • Telefon

V případě regitrace na firmu je k předchozím údajům nuntné doplnit:

 • Název subjektu
 • status plátce DPH
 • DIČ

Rezervace na akci pořadatele přijímáme pouze prostřednictvím kalendáře akcí po předchozím přihlášení účastníkem na internetové stránce.

Zaslané rezervace jsou nezávazné a mají platnost 5 dní.

Objednávka vzniká platbou na základě rezervace požadované akce (viz. sekce Fakturace a způsob úhrady) a je pro účastníka závazná. V případě akce zdarma, objednávka vzniká rezervací požadované vzdělávací akce a je bez platnosti. Účastník může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Rezervace na akci budou evidovány v pořadí, ve kterém byly vytvořeny, a to až do úplného obsazení kapacity.

Rezervace se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě přihlášení v termínu kratším, je třeba osobní žádosti prostřednictvím pořadatele.

2. Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemnou elektronickou formou. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět, nebo je možný přesun na jiný termín. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

3. Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

Způsob úhrady je převod požadované částky na bankovní účet.

Podkladem pro platbu jsou platební údaje, která vám budou doručeny e-mailem společně s potvrzením přijetí rezervace. Platbu proveďte dle uvedených instrukcí s použitím variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována.

Daňový doklad – fakturu, klientům zasíláme emailem v zákonném termínu po konání akce.

Uvedené ceny jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře.
V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

4. Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v akcích a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže pořadatel zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Pořadatel může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

5. Doprava do sídla pořadatele a možnosti parkování

Vzdělávací akce se primárně konají v místě sídla pořadatele. Dopravní možnosti prostřednictvím MHD autobusem č. 162 do zastávky "Bílenecké náměstí" a poté cca 30 m od zastávky směrem po směru jízdy po pravé straně do sídla pořadatele.

Před sídlem pořadatele je možné parkování osobního automobilu, nebo motorky.

6. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou specifikovány ve zvláštním dokumentu zde.

7. Ostatní informace

V případě dotazů nás můžete kontaktovat zde.

Tento dokument je platný od 1. 9. 2021.